Sherry a Vino Malaga

Úvod > O víně Malaga > Historie Vina Malaga

Historie Vina Malaga

Přirozené kvašení

Hovoříme li-li o historii vína, nejprve musíme vědět, že díky cukrům koncentrovaným v hroznech a hojnosti jejich šťávy mají hrozny tendenci kvasit přirozeně. Takže když jsou hrozny zralé, jejich šťáva vstupuje do kontaktu s kvasinkami přirozeně přítomnými v jejich slupce, a pokud se tak stane v nádobě, šťáva zkvasí sama. Je možné představit si člověka v době kamenné, jak ukládá zralé hrozny do nějaké nádoby a na čas na ně zapomíná a nechává je náhodně zkvasit. Je nemožné zjistit, kdo vypil toto první náhodně vzniklé víno.

sklizeň hroznů vina Málaga

Prehistorie

Velké civilizace ve starověkém Řecku a Římě kladly původ vína do pravěku. Egypťané se zmiňovali o roční sklizni, vinicích a jménu výrobce vína v jejich džbánech. V Babylónii vydali zákony pro provozování obchodů s vínem. Byly nalezeny pecky vinné révy pěstované na Kavkaze, na východ od Černého moře, staré asi sedm tisíc let.

Antičtí Řekové a po nich Římané vyhradili vínu významné místo ve svých životech. Je známo i pěstování révy v Persii a Indii. Naproti tomu v předkolumbovské Americe tamní kultury nikdy víno neobjevily, přestože divoce rostoucí réva tam existovala.

Římané, jejichž rozmach se shoduje s dobou řeckého úpadku, převzali řecké bohy a přizpůsobili je svým potřebám. A tak se Dionýsos změnil v Bakcha. Bůh vína Bakchus se stal spasitelem a jeho kult se rozšířil především mezi ženami, otroky a chudými do té míry, že se ho vládci neúspěšně snažili zakázat.

Také Starý zákon je plný zmínek o vinicích a země nazývaná v bibli Kanaán byla svým vínem proslulá.

Sředověk a církev

S pádem římské říše převzala kontrolu nad pěstováním vína církev. U všech klášterů se začala pěstovat réva a vznikaly oblastní sklepy. Tito mniši byli první, kdo studovali půdu, přetvářeli révu výběrem nejlepších rostlin, experimentovali s roubováním a vybírali pole chráněná před mrazem, kde hrozny lépe zrály.

sklenička Moscatelu

Obklopili své nejlepší vinice zdí. Veškeré jejich úsilí směřovalo k výrobě vína nejen pro potřeby mše, ale také na prodej, protože mniši hráli zásadní úlohu v obchodu s vínem po celý středověk.

Příklad církve následovali velcí feudální pánové, kteří zřizovali sklepy na svých hradech a zakládali vinice obrovského rozsahu.

Vino Malaga a bratrsví vinařů

Víno z Malagy je jedno z nejstarších ve Španělsku. V Malaze vznikla rozhodnutím Katolických králů v roce 1487 první organizace pěstitelů révy zvaná Bratrství vinařů.

Do té doby se víno pilo v roce sklizně, když se blížilo nové vinobraní, cena “starého vína” rychle klesala, ale umění uchovávat víno v sudech nebo láhvích se stalo klíčovým okamžikem v historii kvalitních vín.

Révokaz

Ve francouzském Midi se v roce 1860 objevila nejničivější pohroma pro révu: révokaz, hmyz velikosti špendlíkové hlavičky, který ničí révu tak, že se živí šťávou z jejích kořenů. Přišel ze Severní Ameriky na parních lodích, které začaly křižovat oceán dost rychle na to, aby přítomný parazit přežil cestu. Postihl celou Evropu.

Ve Španělsku se révokaz objevil v 1878 v obci Moclinejo v Malaze. Šlo o keře muškátu k výrobě rozinek. S výjimkou některých ostrovů, např. Kanárských ostrovů, révokaz bez výjimky devastoval vinice téměř na celém španělském území.

Po 40 letech zkázy bylo nalezeno řešení s révou naroubovanou na americké podnože. Tyto rouby byly imunní.

Ale révokaz nebyl jediný problém: dvě nemoci, padlí a perenospora, zaútočily na evropské vinice ve stejné době. Doba neustálých katastrof pro španělské a evropské vinařství.

mapa Andalusie

Moderní doba

Už ve 20. století svět vína musel věnovat velkou část svého úsilí na překonání krize z druhé poloviny devatenáctého století.

Na základě těchto problémů a s cílem překonat důsledky révokaza a ekonomické krize se poprvé vyvinuly vinařské zákony, které se snažily zabránit falšování velkých značek vín pomocí běžného vína, míchání vín apod.

Tak vznikly značky původu a předpisy pro odrůdy, teritoriální omezení, metody štěpování, toto vše podle předpisů, které poskytují systém záruky pravosti.

Na žádost vinařů z Malagy vznikla regulační rada značky původu Malaga, která byla vytvořena v roce 1933, a její předpisy byly schváleny 20. října 1937. Současný předpis byl schválen 9. ledna 2001. Tímto předpisem se stanoví způsob výroby a charakteristiky všech vín pod značkou původu Malaga a Sierras de Málaga.

V posledních letech se rozvinuly výzkumné programy, zlepšování kvašení, zrání, výroby.

S touto větší znalostí přišla větší kontrola a postupně během let se zlepšily techniky poskytující vyšší kvalitu tomuto tekutému zlatu pro naše patra.

Konzumace vína se stala celosvětovým fenoménem a vytvořila se takzvaná “kultura vína”, ke které by se nikdo neměl obracet zády.


Nejprodávanější

Koktejly Sherry & Malaga
CHOCOLATE EYES
CHOCOLATE EYES Sametová chuť s temným pohledem vás nechají proniknout do záhad čokoládového světa.

Sherry.cz - španělské olivové oleje, vinný Sherry ocet a výborná vína Sherry a Malaga© 2009-2019 eSol.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena

Tel.: +420 724 563 986
E-mail: info@jerez.cz

Ochrana osobních údajů